l’Aula

Constitució i finalitats

L’Associació Aula d’Extensió Universitària de Cerdanyola del Vallès es va constituir en data 9 de novembre del 2009 i el 13 de novembre va tramitar el seu reconeixement legal a través del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

L’Aula neix com una associació sociocultural plenament independent, sense afany de lucre, i que té com a objectiu la promoció i difusió de la cultura, a nivell universitari, entre la gent gran mitjançant l’organització de conferències i activitats complementàries, a l’abast de tots els que vulguin ampliar els seus coneixements i participar en activitats socials formatives.

A efectes pràctics, l’Aula inicia les seves activitats amb l’obertura de la matrícula a les persones majors de 55 anys, tot i que en successius cursos acadèmics es podrà revisar el límit d’edat.

L’Aula de Cerdanyola del Vallès està vinculada a la Universitat Autònoma de Barcelona, que vetlla pels seus continguts, i està adherida a AFOPA, Agrupació d’Aules de Formació Permanent per a la Gent Gran de Catalunya, a més de comptar amb el suport de la Subdirecció General d’Universitats de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, amb el suport de la seva Regidoria de Cultura.

Composició de la Junta directiva

President:
Josep Fatjó Gené

Vicepresident:
Ignasi Samper Castelló

Secretària:
Victòria Lovaina Ruiz

Tresorer:
Jaume Maymó Banach

Vocals:
Felipe Alegre Liesa
Jordi Gabaldà Sierra
Lluïsa Herrero Ribas
Montserrat Munés Morera
Esther Rodriguez Roca
Lluís Vilardell Vallès